Bài châm cẩn ngôn

Ngày đăng: 06-11-2010 | Lượt xem: 3552
Bài châm “cẩn ngôn”
Lời nói là ý nghĩ,
Hình dung ra chẳng sai,
Ác lành hay tà chánh,
Đều hiện rõ bên ngoài.
Đừng tưởng mình vô tâm,
Con người đâu có lầm,
Trong lòng có động niệm,
Xuất khẩu mới khó cầm.
Nên nghĩ suy lẽ phải,
Cần trau sửa tánh lành,
Lời ra mới khỏi hối,
Lòng miệng đều sạch thanh.
Đừng buông lời tàn nhẫn,
Đừng thở lời yêu thương,
Đừng văn hoa giả dối,
Đừng ngụy biện tầm thường.
Lượng lời khi cao hứng,
Nén lời lúc buông lung,
Chánh tâm không nộ khí,
Thành ý được thung dung.
Giữ bể lòng bình tịnh,
Gìn cõi ý thanh không,
Tu cần tránh khẩu nghiệp,
Ngôn ngữ phải đề phòng.
Phất Trần

Bài viết khác:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *