ĐỪNG OÁN TRÁCH NHÂN QUẢ

Ngày đăng: 17-05-2017 | Lượt xem: 3624

Hãy trách bản thân mình trước đã
Gieo nhân nào thì gặt quả nấy.

Nguồn: Trang FB Thiền

Bài viết khác:

Bình luận đã bị đóng.