Bộ luật Hình Sự năm 1999 Ngày đăng: 16-09-2010 | Lượt xem: 810

BỘ LUẬT HÌNH SỰ CỦA NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 15/1999/QH10 LỜI NÓI ĐẦU Pháp luật hình sự là một trong những công cụ sắc bén, hữu hiệu để đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm, góp phần đắc lực vào việc bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất […]

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của bộ luật Hình Sự năm 1999 Ngày đăng: 16-09-2010 | Lượt xem: 705

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG  MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ CỦA QUỐC HỘI KHÓA XII KỲ HỌP THỨ 5 SỐ 37/2009/QH12 NGÀY 19 THÁNG 6 NĂM 2009 Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị […]

Các văn bản qui phạm pháp luật Việt Nam Ngày đăng: 11-09-2010 | Lượt xem: 1747

Quý anh chị em vào đường link sau để tìm kiếm các loại văn bản pháp luật mà mình cần: http://www.vietlaw.gov.vn/LAWNET/ Nếu quý anh chị em muốn tìm kiếm Luật, Thông Tư hoặc Pháp Lệnh… thì quý anh chị em vào Trang Chủ rồi sổ thanh “Loại Văn Bản” chọn mục Luật, Thông Tư hoặc […]