Xét chính mình

Ngày đăng: 14-03-2012 | Lượt xem: 2132

sám hối

Chớ nên xét nét người,
Lỗi lầm nhiều hay ít.
Chỉ nên xét nét mình,
Lầm lỗi đã hết chưa!
Nếu còn thấy lỗi người,
Thì khổ vẫn chưa ngui.
Khuyết danh

Nguồn: FB Pháp Âm Kim Quang 

Bài viết khác:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *