Hãy lo cho đời sống tâm linh

Ngày đăng: 18-10-2010 | Lượt xem: 3384

HÃY LO CHO ĐỜI SỐNG TÂM LINH
MINH LÝ THÁNH HỘI, Tuất thời 26-9 Mậu Thân (16-11-1968)
THI:
Mở cửa càn khôn ngắm bể dâu,
Chín mươi hai ức sẽ về đâu;
Sương phong gió bão đường triêu mộ,
Rừng rậm non cao nẻo cuối đầu.
Nếu nhớ chia tay nơi đỉnh thượng,
Thì đừng lỡ bước chốn sông mâu;
 

Trập trùng vó ký miền Ly Khảm,
Cứu cánh chờ ai gởi đạo mầu.

ĐÔNG PHƯƠNG CHƯỞNG-QUẢN, Bần Đạo chào mừng chư hiền đệ hiền muội.
Chư hiền đệ hiền muội! trước khi bước chơn đặt mình vào ngưỡng cửa đạo giáo hay tôn giáo,
chư hiền đệ hiền muội đã có một ý niệm là thích việc thiện, tin tưởng Đấng Vô Hình sẽ cứu rỗi linh hồn mình khi mãn duyên kiếp trần ai.

Tu là để cứu cửu huyền thất tổ. Trước nhứt là trau sửa thân tâm, rèn luyện bản tánh, xa lánh đường tội lỗi nơi cõi đời hiện tại. Khi vào cửa Đạo rồi lo phần học hỏi kinh sách Thánh giáo Thánh ngôn, cùng những bạn đã đi trước mình một khoảng đường Đạo học. Khi học hiểu hết một đôi phần về đạo lý, từ vũ trụ quan đến nhân sinh quan, được một vài yến sáng rọi trong tâm hồn, thấy được cõi đời đây là giả tạm. Một kiếp làm người tuy nói rằng ước định là trăm năm, nhưng trong chuỗi đời ba vạn sáu ngàn ngày là mấy ai tròn hưởng. Tấm thân tứ đại quanh năm ngày tháng mãi quay cuồng trong chỗ lo nghĩ buồn vui cùng sướng khổ. Nhưng hỏi lại có mấy ai được trong cảnh buồn ít vui nhiều, quẩn quẩn quanh quanh trong chỗ đủ thiếu phải chăng giàu nghèo. Bảy tám mươi cũng gọi một đời mà năm ba tuổi cũng cho là một kiếp, lẽ vô thường nào đâu có hẹn với con người sự dài vắn rủi may. Từ đó con người mới nảy sanh ra một ý niệm là tạo những điều kiện tối cần cho phần thể chất để sống trong nếp sống tương đối, còn bao nhiêu thì giờ lo đào tạo những điều kiện cho đời sống tâm linh, gieo hột giống lành cho kiếp tương lai, làm công quả cho vững móng nền âm chất.Tuy nhiên, trong gia đình và xã hội của người tu niệm cũng thường vấp phải những chướng ngại vật làm cản ngăn bước tiến trên đường lập công bồi đức. Bởi vì, phàm hễ mang thể xác con người ắt đã chịu ảnh hưởng cùng hậu quả của duyên nghiệp trong tam thế. Vì đó mà màn vô minh đã che, làm mờ đi phần nào những điều sáng suốt. Vì vậy, trong giới tu hành hay bị lầm lẫn những gì là chơn là giả, những gì là bản ngã, là chơn như. Phải trái khôn phân, vàng thau khó định. Do đó mà người tu thì nhiều, thành công đắc quả thì ít. Cũng có những trường hợp vì chủ quan trong ích kỷ mà đưa đẩy con người vào phú quí đỉnh chung công hầu khanh tướng. Chính vì đó trong chủ đề đạo lý, Bần Đạo muốn nêu một vài khía cạnh của bề trái cuộc đời đạo lý cho chư hiền suy nghĩ:

THI:
Đạo lý cao thâm rán học hành,
Tạo điều kiện tốt kiếp lai sanh;
Đừng quên hiện kiếp trong nhân ngã,
Phân biện bạc chì trược với thanh.

Bần Đạo rất vui hôm nay nhìn thấy chư hiền đệ hiền muội đều có điểm quang năng tinh tiến về phần đạo học. Nhưng đoái nhìn cảnh đời đang xáo trộn, nhân loại đang lâm vào cuộc thương hải tang điền, cơ mạt kiếp âu đành, những nguyên nhân có được phản hồi nơi quê xưa vị cũ để lập đời Thánh Đức Thượng Nguơn, đó là điều cần thiết cho những bực lãnh đạo giáo đồ lưu tâm hơn hết.

BÀI:

              Đêm thanh nương áng mây lành,
Thần cơ diệu bút tả thành từng câu.
       Gởi cho người năm châu bốn bể,
       Gởi cho hàng khanh tể thứ dân;
              Gởi cho chí sĩ tài nhân,
Cho trang đạo đức cho phần thiện tâm.
       Cuộc phù thế thăng trầm đắc thất,
       Kiếp sinh tồn duy vật duy tâm;              

Đường trần vó ngựa trăm năm,
Xét xem kim cổ bao lăm đổi đời.
       Nhìn chuyển biến trong thời nguơn hạ,
       Thấy nhân loài chiến họa thiên tai;
             
Rủ lòng mở cửa Cao-Đài,
Quy nguyên Tam Giáo hoằng khai đạo mầu.
      
Ôi! thế sự cơ cầu chen lấn,
       Hỡi nhơn sanh quanh quẩn đường trần;
              Có thân thử hỏi lại thân,
 
Mấy cơn chìm nổi mấy lần nhục vinh.
      
Mộng vương bá trường chinh trống đổ,
       Xui con người vào chỗ tương tàn;
              Lợi danh bán tước mua quan,
 
Bo bo của tạm lại hoàn tay không.
       Nỗi tham vọng túi trong chẳng đáy,
       Niềm đau thương nhân loại không đừng;
              Xét ra càng lại dửng dưng,
Bởi lo cá thể nhân quần suy vi.
       
Nếu sớm biết tu trì hạnh đạo,
       Chẳng muộn màng cởi tháo nghiệp duyên;
              Dầu đời đang lúc đảo điên,
Chính mình thoát khổ dạy truyền người sau.

      
Tu là để luyện trau tâm tánh,
       Tu là gìn phẩm hạnh vi nhân;
              Tu là tự cứu bản thân,
Tu là an mối tình dân vẹn tròn.
      
Chớ sợ tu không còn danh lợi,
       Đừng ngại tu phú quới phải xa;
              Nhân xưa tiền kiếp tạo ra,
Ngày nay kết quả cho ta cho người.
       
Danh thiệt danh trên đời bia tạc,
       Lợi chánh là lợi lạc muôn dân;
              Lợi danh nêu để sử thần,
Ấy nguồn danh lợi vĩ nhân Thánh hiền.
      
Lợi vật chất bạc tiền giả tạm,
       Danh mượn xin trong đám công hầu;

              Có gì hưởng đặng bền lâu,
Thoạt qua cửa sổ vó câu trập trùng.
      
 
Nền Đạo học khôn cùng xây đắp,
       Nghiệp tiền nhân đề cập tương lai;
              Trần ai ai biết trần ai,
Lánh thân cất bước ra ngoài tỏa cương.
       
Tìm chơn lý lập trường tự cứu,
       Học Đạo mầu quả tựu công thành;

 Cũng là lợi, cũng là danh,
Cổ kim ghi tạc sử xanh bao người.
      
 
Nỗi cộng nghiệp thương đời diễn tiến,
       Luật tuần hoàn luân chuyển lại qua;
              Hỡi ai! trong cảnh trời tà,
Mau chơn quày gót rót ra vòng trần.
      
 
Mượn đất Thánh non Thần an hưởng,
       Dùng kệ kinh tối thượng học hành;
              Cho qua những cuộc phân tranh,
Để xem vận hội lập thành gần đây.
      
 
Hãy nhìn xem nhân tài chí sĩ,
       Kìa thấy chăng chước mị mưu tà;
              Rấp ranh xẻ bảy chia ba,
Mảnh thân tan tác ruột rà phân ly.
      
 
Tài trí chẳng làm gì tài trí,
       Bá vương càng lâm lụy bá vương;
              Nếu trông thấy cảnh đoạn trường,
Hỏi ai, ai có biết đường giải nguy.
      
 
Mở cửa rộng từ bi bác ái,
       Đón ngăn loài tà quái xâm lăng;
              Đạo tâm soi sáng cõi trần,
Một phần tu niệm muôn phần hưởng chung.

      
Hỡi ai có đại hùng đại lực,
       Kìa nhân loài khổ cực đau thương;
              Chơn truyền đạo pháp hoằng dương,
Lập cơ cứu cánh bốn phương thoát nàn.
      
 
Ngô đồng trổ phụng hoàng cất cánh,
       Đỉnh non thần phát hiện chơn nhơn;
              Cứu đời trong buổi hạ nguơn,
Nhờ tay đạo đức góp phần chung lo.
      
 
Qua biển khổ nương đò bát nhã,
       Thoát lưới trần cậy gã Già-Lam;
              Đơn thơ xuất thánh siêu phàm,
Thái bình vạn vật muôn năm gội nhuần.
Thăng.

Bài viết khác:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *