Hằng niệm Danh Hiệu Thầy

Ngày đăng: 04-09-2010 | Lượt xem: 3474

 Cau nguyen

 

 

Lời dạy hết sức đặc biệt của Đức Phật Di Lạc Thiên Tôn:

HẰNG NIỆM DANH HIỆU THẦY

(Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát)

 Kệ I

Tám mươi bốn ngàn pháp

Vào thời kỳ mạc kiếp

Dễ tu có một món

Niệm Cao Đài Thượng Đế

Các dục vọng tiêu tan

Tâm trí được sáng suốt

Niệm Thầy một lòng thành

Được trở về Thiên Quốc.Kệ II

Tất cả tấm lòng thành

Gom vào niệm Thượng Đế

Khi niệm ấy phát lên

Vang rền trong trời đất

Rừng mê cháy sạch không

Biển khổ lấp bằng mặt

Chở trong cái hoát nhiên

Ngộ Thiên + Nhân hiệp nhất.Kệ III

Niệm Cao Đài Thượng Đế

Nối liền không hề dứt

Lục tặc hết đường sanh

Tam bành không chỗ xuất

Tan dần nẻo ngục môn

Lộ dần đường  Thiên Quốc

Sức mầu nhiệm vô cùng

Khi được dày công đức.Kệ IV

Ai đứng niệm danh Thầy

Nằm ngồi trì Thượng Phụ

Thức cũng tưởng Cao Đài

Ngủ cũng ghi Thượng Đế

Nói cũng nhớ Nam Mô

Nín cũng ôm đạo sự

Muốn phản bổn hoàn nguyên

Cứ y hành như thế.

Hằng niệm: Nam  Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.

(Niệm thành tiếng hoặc niệm trong tâm).


 

 

HẰNG NIỆM LỤC TỰ CAO ĐÀI

 (Nam mô Cao Đài Tiên Ông) 

Lòng dặn lòng đừng xa lục tự,

Câu mật truyền con giữ tinh vi;

Công phu hạnh đức trọn ngày,

Đạt thành Đạo cả huyền vi khó gì.

Ngọc Hoàng Thượng Đế – TGST


Bài viết khác:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *