Vô thường

Ngày đăng: 12-10-2012 | Lượt xem: 2342

 

 

Cuộc đời như  giấc chiêm bao,

Có chăng cũng chỉ tan vào hư không.

Biết thế cũng đừng nên trông,

Mà ta phải cố gắng công tu hành.

Đời người ngắn ngủi chớ mê say,

Ráng lo niệm Phật gấp đêm ngày.

Vô thường tấn tốc nào ai biết,

Chớ nên lần lựa hẹn nay mai.

Chớ để tuổi già mới niệm Phật,

Mồ hoang lắm kẻ tuổi còn xanh.

Nguồn: FB Vô Minh

Bài viết khác:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *