Tiễn đưa

Ngày đăng: 03-10-2010 | Lượt xem: 2706
 
TIỄN ĐƯA
Canh Dần đang giữa tiết thu,
Anh đi phủi lớp bụi mù nhân gian.
Năm chín tuổi bước sang trang,
Trước cơ ly biệt đôi hàng lệ rơi.
May duyên gặp được Đạo Trời,
Tụng kinh Tận Độ thay lời tiễn anh.
Nguyện cầu thấu đến Cao Xanh,
Cho hồn anh được vãng sanh Thiên Đường.
Linh sàn ngút tỏa khói hương.
Em xin đề khúc đoạn trường tâm giao.

Em Trần Thanh Triều, con Trần Chánh Tuân xin cúi đầu tiễn biệt người anh, người cha là Trần Thanh Nhàn đã về chầu Thầy Mẹ vào lúc 02 giờ ngày 18.08. Canh Dần (25.09.2010).

Bài viết khác:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *