Lòng chân thành là điều cơ bản nhất

Ngày đăng: 02-07-2014 | Lượt xem: 3591

Đức Khổng TửMột lần, khi Khổng Tử đang bàn luận về cách đối nhân xử thế với những người học trò của ông, Tử Lộ nói: “Nếu người khác đối xử có thiện ý với con, con cũng sẽ đối xử có thiện ý với họ; nếu họ đối xử với con bất thiện, con cũng sẽ bất thiện với họ.”

Khổng Tử bình luận: “Đây là cách hành xử của những người không có đạo đức và lễ nghĩa.”

Tử Cống nói: “Nếu người khác đối xử có thiện ý với con, con sẽ đối xử có thiện ý với họ; Nếu họ đối xử với con bất thiện, con sẽ giúp họ hướng thiện.”

Khổng Tử bình luận: “Đây là cách xử thế giữa những người bằng hữu.”

Nhan Tử nói: “Nếu người khác đối xử có thiện ý với con, con sẽ đối xử có thiện ý với họ; Nếu họ đối xử với con bất thiện, con sẽ vẫn có thiện ý với họ và giúp họ hướng thiện.

Khổng Tử bình luận: “Đây là cách xử thế giữa những người thân trong gia đình. Nếu các con có thể mở rộng tư tưởng, thành tâm đối đãi với tất cả mọi người trong thiên hạ, thì ấy chính là cách hành xử một người lương thiện!”

ST

Bài viết khác:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *