Hãy tha thứ yêu thương hơn là hờn trách

Ngày đăng: 05-09-2010 | Lượt xem: 1933

 

HÃY THA THỨ THƯƠNG YÊU

HƠN LÀ HỜN TRÁCH

NAM-THÀNH THÁNH-THẤT, Ngọ thời mùng 1 tháng Giêng Kỷ-Dậu (17-2-1969)

* * *

            Thầy các con! Thầy mừng các con nam cũng như nữ, lớn cũng như nhỏ.
Thầy đến trần gian giờ nầy với các con nhân tiết Xuân về cùng vạn vật, Thầy cho các con đến Nam-Thành Thánh Thất giờ nầy để nghe lời huấn từ của Thầy mà vui vẻ cõi lòng thẳng tiến trên đường tu thân hành đạo giữa lúc thế gian còn tao loạn. Thầy miễn lễ, các con đồng an tọa.
Các con! trong lúc Xuân sang, cảnh vật đổi thay, cỏ hoa đua nở, Chúa Xuân đang đến và sẽ đi, đi rồi lại sẽ đến. Trong lúc thế gian còn tội lỗi, còn khổ nạn, thì luôn luôn có Đạo đến đó để làm ngọn đèn soi sáng, dìu dẫn nhân loại ra khỏi chỗ tối tăm đọa đày tội lỗi .
Giờ nay Thầy đến với các con cũng trong ý nghĩa đó. Các con là những thành phần giác ngộ, học Đạo tu thân, trong lúc còn các con cái khác của Thầy vẫn còn đi trong bóng tối của bến mê tội lỗi. Là thành phần giác ngộ đi trước, các con hãy nên thương chúng nó, hợp nhau lại để dìu dẫn chúng nó, đem tình thương đến an ủi vỗ về chúng nó, dìu dẫn chúng nó lại con đường giác. Trong lúc chúng nó khảo đảo các con, làm phiền lụy các con,  không phải vì chúng nó muốn như vậy, mà vì vô minh nên không biết đâu là tội, đâu là phúc. Vì lẽ đó các con nên tha thứ, thương yêu chúng nó hơn là giận hờn phiền trách rồi bỏ chúng nó càng ngày càng đi sâu vào hố sâu vực thẳm của tử thần. Làm được như vậy là các con đã đem món quà Xuân quí vô giá hiến dâng cho Thầy đó. Các con ôi!

Thi:

THẦY ngự trong lòng mỗi chúng sanh,

Chúng sanh giác ngộ biết tu hành,

Thương yêu mựa tách người khôn dại,

Điều độ đừng chia kẻ dữ lành.

Tiên, Phật không riêng quyền với tước,

Thánh, Thần chẳng lựa lợi hay danh;

Đạo tâm mới hiểu tâm Xuân quí,

Xuân ở Xuân tâm Đạo sớm thành.

          Thầy vui lòng sự hành đạo của các con, dầu được ít được nhiều cũng vậy. Thầy vẫn ban ơn cho các con đồng đều cũng như ban ánh sáng và không khí, chẳng lựa riêng cho hàng Thiên phong Chức Sắc. Các con muốn đạo sớm thành để hoằng dương độ thế thì hãy hành đạo trong khuôn khổ quyền-pháp.
Thầy ban ơn toàn thể các con. Hãy rán thương nhau mà hành Đạo. Nếu chưa được thương nhau thì cũng không được phép ghét nhau. Hễ các con ghét nhau tức là tự ghét mình và cũng là ghét Thầy đó vậy. Mà hễ các con ghét Thầy là cơ hội tốt để ma quỉ đến ám ảnh dìu dẫn các con đi vào nẻo u ồ rẽ chia và hủy diệt. Thôi Thầy giã từ các con, Thầy hồi Bạch Ngọc.

Bài viết khác:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *