Chiếc thuyền đụng chiếc đò

Ngày đăng: 26-10-2010 | Lượt xem: 3565
Chiếc thuyền đụng chiếc đò

Một chiếc đò sang sông. Có chiếc thuyền không có người từ đâu trôi đến đâm phải. Người lái đò tuy hẹp bụng đến đâu cũng không lấy làm giận. Giả sử trên chiếc thuyền có người ngồi thì người lái đò tất phùng mang trợn mắt, tru tréo, rồi đến buông lời chửi rủa thậm tệ.

Một việc xảy ra cũng giống nhau, mà như lúc trước thì không giận, như lúc sau lại giận là tại làm sao?

-Tại lúc trước chiếc thuyền không có người mà lúc sau chiếc thuyền lại có người.

– Nếu con người ta cứ thản nhiên không có chút tư ý gì thì ở đời này còn có ai hại mình nữa đâu chứ!

Nguồn: Vườn Thiền.

Bài viết khác:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *