Bạn chân thật!

Ngày đăng: 13-09-2013 | Lượt xem: 2328

 

Đức Phật dạy: “Có bốn loại bạn được xem là bạn chân thật”:

1- Người có tâm giúp đỡ.
2- Người có dạ thủy chung.
3- Người biết nói điều lợi ích.
4- Người biết thương tưởng bạn.

• Người có tâm giúp đỡ có 4 cách:
A. Che chở bạn khi bạn quên mình dễ duôi phóng túng.
B. Ngăn cản bạn khi bạn làm tội lỗi.
C. Chỗ nương nhờ của bạn khi bạn gặp nguy hiểm.
D. Giúp đỡ bạn khi bạn thiếu hụt.

• Người có dạ thủy chung có 4 loại:
A. Nói cho bạn biết bí mật của mình.
B. Giữ kín điều bí mật của bạn.
C. Không bỏ bạn khi bạn gặp khó khăn hoạn nạn.
D. Dám hi sinh thân mạng vì bạn.

• Người biết nói điều lợi ích có 4 loại:
A. Khuyên ngăn khi bạn muốn làm điều xấu ác.
B. Khuyến khích làm việc thiện.
C. Nói cho bạn nghe pháp chưa từng nghe.
D. Cho biết con đường lên Thiên giới, đến Niết Bàn.

• Người biết thương tưởng bạn có 4 loại:
A. Không vui khi bạn gặp hoạn nạn.
B. Hoan Hỷ khi bạn gặp may mắn.
C. Ngăn chặn những ai nói xấu bạn.
D. Khuyến khích các người khen ngợi tán dương bạn.

 

Đức Phật dạy: “Có bốn loại bạn được xem là bạn chân thật”:

1- Người có tâm giúp đỡ.
2- Người có dạ thủy chung.
3- Người biết nói điều lợi ích.
4- Người biết thương tưởng bạn.

• Người có tâm giúp đỡ có 4 cách:
A. Che chở bạn khi bạn quên mình dễ duôi phóng túng.
B. Ngăn cản bạn khi bạn làm tội lỗi.
C. Chỗ nương nhờ của bạn khi bạn gặp nguy hiểm.
D. Giúp đỡ bạn khi bạn thiếu hụt.

• Người có dạ thủy chung có 4 loại:
A. Nói cho bạn biết bí mật của mình.
B. Giữ kín điều bí mật của bạn.
C. Không bỏ bạn khi bạn gặp khó khăn hoạn nạn.
D. Dám hi sinh thân mạng vì bạn.

• Người biết nói điều lợi ích có 4 loại:
A. Khuyên ngăn khi bạn muốn làm điều xấu ác.
B. Khuyến khích làm việc thiện.
C. Nói cho bạn nghe pháp chưa từng nghe.
D. Cho biết con đường lên Thiên giới, đến Niết Bàn.

• Người biết thương tưởng bạn có 4 loại:
A. Không vui khi bạn gặp hoạn nạn.
B. Hoan Hỷ khi bạn gặp may mắn.
C. Ngăn chặn những ai nói xấu bạn.
D. Khuyến khích các người khen ngợi tán dương bạn.

 

Bài viết khác:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *