Sa mạc và sao Bắc Đẩu Ngày đăng: 02-11-2013 | Lượt xem: 6200

Ở nơi khá sâu trên sa mạc Sahara có một ốc đảo khá đẹp. Bà con dân tộc Thổ Chu sống ở nơi đây đã hàng mấy ngàn năm nay mà vẫn chưa hề đi ra khỏi sa mạc. Họ đã thử đi không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn không sao ra khỏi được […]