Cuộc đời vốn dĩ rất vô thường, giả tạm – Xin đừng gieo nhân ác! Ngày đăng: 07-11-2015 | Lượt xem: 15043

Cuộc đời vốn dĩ vô thường, giả tạm – Đừng gieo nhân ác

Dinar vàng Ngày đăng: 04-11-2012 | Lượt xem: 3006

   Lo danh vọng, hao mòn thân thể, Ham làm giàu, của để bằng non; Một mai nhắm mắt đâu còn Đem vàng chuộc mạng, đổi lòn đặng chăng? Kinh Sám Hối

Vô thường Ngày đăng: 12-10-2012 | Lượt xem: 2357

    Cuộc đời như  giấc chiêm bao, Có chăng cũng chỉ tan vào hư không.