36 tử huyệt trên cơ thể Ngày đăng: 07-06-2012 | Lượt xem: 2880

  36 TỬ HUYỆT (36 HUYỆT TRÍ MẠNG) Điểm huyệt là khống chế, chế ngự người một cách nhanh chóng; còn giải huyệt là để cứu người. Mục đích của thuật điểm huyệt, giải huyệt cũng như những môn võ khác là tập luyện để cho khí huyết lưu thông, gân cốt dẻo dai, thân […]