Vô thường Ngày đăng: 12-10-2012 | Lượt xem: 2141

    Cuộc đời như  giấc chiêm bao, Có chăng cũng chỉ tan vào hư không.