Song tu Đời Đạo

Ngày đăng: 03-10-2010 | Lượt xem: 2865
SONG TU ĐỜI ĐẠO
Thánh Thất Bình Hòa, Tuất thời, Rằm tháng 8 Nhâm Tý (22-9-1972)

      DIÊU TRÌ KIM MẪU VÔ CỰC TỪ TÔN, Mẹ linh hồn các con nam nữ!
    Các con ôi!

Thi:
Thương con cực nhọc bấy nhiêu ngày,
Góc biển ven trời hội đến đây;
Dự lễ Trung Thu chầu Đức Mẹ,
Thế nên Mẹ trở lại đàn nay.

      Các con ôi!

Thi:
Lắm kiếp nhiều đời đã xuống lên,
Mang nhiều quốc tịch, tuổi và tên;
Loanh quanh trong bánh xe luân chuyển,
Vì bởi quên căn với móng nền.
 
Thi:
Móng nền đạo lý dạy con hiền,
Tôn giáo khai minh Phật Thánh Tiên;
Cạn mực bút mòn thiên vạn điển,
Nhưng con học hỏi có bao siêng.
Thi:
Vì thế nên gây lắm nghiệp trần,
Mấy đời mấy kiếp dấn vào thân;
Trả vay, vay trả hoài chưa rảnh,
Sanh tử, tử sanh với nợ nần.
 Thi:
Tu một rồi con tạo nghiệp hai,
Thế nên phá sản chốn thiên đài;
Khi lâm trần thế toàn căn thiện,
Vì vậy chuyển luân mãi thế hoài.
 
Thi:
Tam Kỳ nay đã gióng hồi chuông,
Cho kẻ nguyên căn tỉnh mộng hồn;
Kíp kíp quay về đừng lạc lõng,
Để cho lòng Mẹ ngóng trông buồn.
 
Thi:
Buồn thương con trẻ đã say mê,
Lặn hụp trần lao chưa chịu về;
Tứ khổ bốn tường giam trẻ mãi,
Làm con quên mất những lời thề.
 
Thi:
Thề rằng: xuống thế luyện linh đơn,
Hành đạo, giúp đời, tế trợ nhơn;
Công quả, công trình, tu luyện kỷ,
Vẹn tròn phận sự phục lai huờn.
 
Thi:
Thế mà con trẻ nhớ chi đâu,
Tạo nghiệp oan gia mãi dãi dầu;
Nhỏ lớn rồi già đau lại chết,
Xuống lên, lên xuống cảnh đau sầu.
 
Thi:
Ngày nay con trẻ chớ say mê,
Thức tỉnh lo tu sớm trở về;
Tém vén việc đời cho gọn gọn,
Song tu đời đạo mới an bề.
Thi:
Đừng rằng tại bị lắm nghe con,
Việc méo khéo tu cũng được tròn;
Tên tuổi các con đừng để mất,
Diêu cung Mẹ sẵn bút và son.
 
Thi:
Để ghi tên tuổi trẻ tu hiền,
Hành đạo, giúp đời cần mẫn siêng;
Sớm tối đạo đời toan liệu gánh,
Sao cho khỏi hổ mặt trò Tiên.
 
Thi bài:
       Thu Nhâm Tý mấy dòng Mẹ để,
       Cho các con trần thế ghi lòng;
              Tu là lóng đục tầm trong,
Phân thanh khử trược từ lòng đến thân.
       Con hỡi con! phong trần nặng nợ,
       Con hỡi con! chớ ở lâu dài;
              Dẫu rằng có luyến trần ai,
Đừng gây nghiệp xấu dông dài nghe con.
       Hãy làm phước tu bòn công đức,
       Hãy làm nhân góp sức chung công;
              Việc chi mình chẳng hài lòng,
Đừng làm kẻ khác trong vòng thế gian.
       Lựa việc tốt ngay đàng thẳng lối,
       Chọn việc lành thúc hối nhau làm;
              Việc đời con đã quá ham,
Còn đâu giờ giấc để làm công phu.
       Con hỡi con! Lo tu kíp kíp,
       Con hỡi con! còn kịp quay về;
              Về nơi bến giác trọn bề,
Để xa bến muội sông mê cuộc đời.
 
Thi:
Mẹ từ Diêu Điện đến trần gian,
Chẳng có bồ đào để xách mang;
Hầu đặng đãi con cho phỉ dạ,
Nên dùng bạch thủy điển ân ban.
 
Thi:
Ban ơn con trẻ khắp trung đàn,
Đồng ẩm hồng ân Đức Mẹ ban;
Để trợ thân tâm cho mẫn tuệ,
Vượt bao thử thách của trần gian.
 
Ngâm:
        Ban ân con trẻ trung đàn,
Chí tâm hành đạo Thiên đàng Mẹ lui.

Bài viết khác:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *