Cách đăng nhập vào Facebook khi bị chặn rất nhanh – dễ dàng nhất và mới nhất hiện nay

Ngày đăng: 14-02-2012 | Lượt xem: 2475

 

Cách đăng nhập vào Facebook khi bị chặn
rất nhanh – dễ dàng và mới nhất hiện nay

 

Mọi người vào thư mục C:\Windows\System32\drivers\etc, trong thư mục etc có 1 file tên là hosts.

Click phải chuột vào file hosts rồi chọn Open with, chọn Notepad. Đặt con trỏ chuột tại vị trí cuối của dòng cuối cùng rồi Enter cho con trỏ xuống dòng rồi coppy các đoạn mã (được tô màu tím) sau dán vào rồi chọn lưu file (save):

# Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp.
#
# wWw.Vuontinhyeu.inFo
#
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
#
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a ‘#’ symbol.
#
# For example:
#
#      102.54.94.97     rhino.acme.com          # source server
#       38.25.63.10     x.acme.com              # x client host

127.0.0.1       localhost
173.252.100.26 facebook.com
173.252.100.26 www.facebook.com
173.252.100.26 www.login.facebook.com
173.252.100.26 login.facebook.com
173.252.100.26 apps.facebook.com
173.252.100.26 graph.facebook.com
173.252.100.26 register.facebook.com
173.252.100.26 vi-vn.connect.facebook.com
173.252.100.26 vi-vn.facebook.com
173.252.100.26 static.ak.connect.facebook.com
173.252.100.26 developers.facebook.com
173.252.100.26 error.facebook.com
173.252.100.26 channel.facebook.com
173.252.100.26 register.facebook.com
173.252.100.26 bigzipfiles.facebook.com
173.252.100.26 pixel.facebook.com
173.252.100.26 upload.facebook.com
173.252.100.26 register.facebook.com
173.252.100.26 bigzipfiles.facebook.com
173.252.100.26 pixel.facebook.com
173.252.100.26 logins.facebook.com
173.252.100.26 graph.facebook.com
173.252.100.26 developers.facebook.com
173.252.100.26 error.facebook.com
173.252.100.26 register.facebook.com
173.252.100.26 blog.facebook.com
173.252.100.26 channel.facebook.com
173.252.100.26 connect.facebook.com
173.252.100.26 bigzipfiles.facebook.com

Chỉ cần coppy các đoạn mã trên dán vào file hosts (được mở bằng Notepad) một lần duy nhất là mọi người có thể vào được FB bình thường, tốc độ đăng nhập sẽ nhanh hơn việc sử dụng phần mềm Ultrasurf để đăng nhập vào FB rất nhiều.

Bài viết khác:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *