Bài thơ Tình Yêu

Ngày đăng: 02-10-2010 | Lượt xem: 3080 Tình yêu
Huỳnh Phú Sổ
Ta có tình yêu rất đượm nồng,
Yêu đời yêu lẫn cả non sông;
Tình yêu chan chứa trên hoàn vũ,
Không thể yêu riêng khách má hồng.
Nếu khách má hồng muốn được yêu,
Thì trong tâm chí hãy xoay chiều;
Hướng về phụng sự cho nhơn loại,
Sẽ gặp tình ta trong khối yêu.
Ta đã đa mang một khối tình,
Dường như thệ hải với sơn minh;
Tình yêu mà chẳng riêng ai cả,
Yêu khắp muôn loài lẫn chúng sinh.
Miền Đông, năm 1946
Huỳnh Phú Sổ

Bài viết khác:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *