Tìm hiểu ý nghĩa 2 chữ "Cao Đài" Ngày đăng: 19-04-2012 | Lượt xem: 2785

  TÌM HIỂU Ý NGHĨA 2 CHỮ “CAO ĐÀI” Huệ -Ý (Trích TSCĐGL Tây Đức số 34)  Trong bài này, chúng tôi không đưa ra ý kiến mới mà chỉ tổng hợp các tài liệu từng đề cập đến danh xưng “Cao Ðài” theo một bố cục tương đối rõ ràng mạch lạc, để chư […]