Xuân an nhiên tự tại Ngày đăng: 22-01-2012 | Lượt xem: 3028

  Năm nay, Xuân Đông Phương là Xuân Nhâm Thìn, Xuân Tây Phương là Xuân 2012. Bước vào thời điểm đặc biệt này, hình như do từ nhận thức qui luật tuần hoàn của vũ trụ, có những hiện tượng khiến Đông Tây đều dự báo những chuyển biến lớn lao của hành tinh.Từ khi […]