7 cách nhìn người của Gia Cát Lượng Ngày đăng: 30-03-2013 | Lượt xem: 3558

Cho đến tận bây giờ, sau gần 2.000 năm, những triết lý trong cách hiểu lòng người khác của Gia Cát Lượng vẫn mang đầy tính thực tiễn giúp cho không ít nhà lãnh đạo thành công trong việc hiểu người và dùng người. Thuật xem tướng không chỉ xem nhân diện mà còn coi […]