Tự cứu chính mình – Không nên quá cậy nhờ vào tha lực Ngày đăng: 09-01-2013 | Lượt xem: 1961

  Tự  cứu lấy chính mình – Một người nọ đứng dưới hiên nhà tránh mưa, chợt trông thấy Quan Âm cầm ô đi ngang qua. Người này bèn nói: “Quan Âm Bồ Tát, xin người hãy phổ độ chúng sinh, cho tôi đi nhờ một đoạn có được không?”. Quan Âm thấy vậy, trả […]