TÍCH XƯA: CAO NHÂN CHÂN CHÍNH! Ngày đăng: 27-02-2016 | Lượt xem: 2755

Cao thủ chân chính trên thế gian, chính là có thể thắng nhưng không nhất định phải thắng, có thể đánh bại kẻ khác nhưng không nhất định phải đánh bại, ấy là vì có tấm lòng khiêm nhượng, thiện tâm với người.