Tìm về nguồn an lạc thân tâm Ngày đăng: 16-07-2014 | Lượt xem: 7106

                                         A. DẪN NHẬP Đạo khai mở nhằm mục đích giúp con người biết đâu là bờ giác để tìm thấy được nguồn an lạc nơi thân tâm và tránh gây thêm nhiều nghiệp quả để rồi phải […]