Sự khác biệt của tư duy làm giàu Ngày đăng: 04-09-2013 | Lượt xem: 3121

Người giàu luôn biết cách “bắt” đồng tiền phải làm việc cho mình (đầu tư tạo ra tài sản để sinh lời), còn người nghèo thì luôn phải lao động thật vất vả mới tạo ra được đồng tiền –  Sự khác biệt của tư duy làm giàu là ở điểm này!