Luôn vui sống hướng thiện trong hiện tại và tương lai Ngày đăng: 02-04-2013 | Lượt xem: 3308

  “Một lớp của trường tiểu học Mỹ có 26 học sinh đặc biệt vì chúng đều có những quá khứ tội lỗi: em thì đã từng tiêm chích, em thì đã vào trại cải tạo, thậm chí có một học sinh nữ trong một năm đã phá thai ba lần.” Gia đình đã từ […]