Ổ bánh mì và câu “thần chú” diệu kỳ Ngày đăng: 21-02-2013 | Lượt xem: 2565

Một người đàn bà nướng bánh mì cho gia đình mình và làm dư ra một cái để cho người nghèo đói. Bà để ổ bánh mì dư trên thành cửa sổ bên ngoài cho người nghèo nào đó đi qua dễ lấy. Hàng ngày, có một người gù lưng đến lấy ổ bánh mì. […]

Biết rõ chữ “nghĩa” Ngày đăng: 17-06-2012 | Lượt xem: 2369

  Hoa Hâm chạy loạn, cùng đi với một bọn sáu bảy người. Giữa đường gặp một người lại cũng chạy loạn, đến kêu nài, xin nhập bọn. Chúng lấy làm ái ngại, thuận cho. Một mình Hoa Hâm nói: “Không nên, đang bước nguy hiểm, sinh, tử, hoạ, phúc có nhau, ta đi bấy […]