Ổ bánh mì và câu “thần chú” diệu kỳ Ngày đăng: 21-02-2013 | Lượt xem: 2565

Một người đàn bà nướng bánh mì cho gia đình mình và làm dư ra một cái để cho người nghèo đói. Bà để ổ bánh mì dư trên thành cửa sổ bên ngoài cho người nghèo nào đó đi qua dễ lấy. Hàng ngày, có một người gù lưng đến lấy ổ bánh mì. […]