Tình bạn Tâm giao – Tri kỷ Ngày đăng: 15-06-2013 | Lượt xem: 2297

Bào Thúc Nha chết, quan Tể Tướng của nước Tề là Quản Trọng thương tiếc, khóc rất thảm thiết, nước mắt ướt dầm cả vạt áo. Có người hỏi: – Ông với Bào Thúc không phải là họ hàng thân thích gì, mà sao ông khóc quá như vậy? Quản Trọng nói : – Ngươi […]