“Thần dược Tiên đơn” TỊNH THỦY Ngày đăng: 20-06-2011 | Lượt xem: 2170

  “Thần dược Tiên đơn” TỊNH THỦY  Chữa trị được nhiều bệnh nan y, Mà không hao tiền tốn của, Thần dược Tiên đơn cứu mạng lành, Đó là: NƯỚC LẠNH thuốc trường sanh. Bao nhiêu chứng bệnh đều tiêu hết, Ai muốn an vui ráng thật hành, Nhưng uống phải theo đúng phép này: […]