Lục Tự Đại Minh Chú – Án Ma Ni Bát Rị Hồng Ngày đăng: 04-09-2010 | Lượt xem: 7907

Mỗi tối, chúng ta có thể mở file nhạc “Án Ma Ni Bát Rị Hồng” với một âm lượng vừa phải để nghe, quý anh chị em chúng ta có thể vừa làm việc vừa nghe nhạc, sẽ rất tốt cho Tâm của các thành viên trong gia đình mình và sẽ giúp cho toàn thể gia quyến mình có được sự bình an nếu mở file nhạc “Lục Tự Đại Minh Chú” để nghe thường xuyên. Quý anh chị em cũng có thể mở file nhạc này để nghe suốt đêm (Trong giấc ngủ sẽ “nghe” bằng tiềm thức).