Biển sở dĩ làm vua trăm sông, bởi vì biển thấp hơn trăm sông! Ngày đăng: 27-08-2013 | Lượt xem: 2497

Biển sở dĩ làm vua trăm sông, bởi vì biển thấp hơn trăm sông! – Lão Tử –