Giá trị Ngày đăng: 01-02-2012 | Lượt xem: 2776

Một nhà hùng biện nổi tiếng đã mở đầu buổi diễn thuyết của mình bằng cách giơ tờ 20 đôla lên và hỏi hơn 200 người tham dự rằng: “Ai muốn có tờ 20 đôla này?” Rất nhiều cánh tay giơ lên. Ông nói “Tôi sẽ đưa tờ 20 đôla này cho một người trong […]