Đạo Sử xây bàn Ngày đăng: 27-10-2010 | Lượt xem: 2881

Quý anh chị em vào các đường link sau để cùng xem Đạo Sử Xây Bàn (1925 – 1929) do Nữ Đầu Sư Hương Hiếu biên soạn: Đạo sử xây bàn quyển 1: http://vietngu.caodai.net/index.php/lch-s-cao-ai/164-o-s-xay-ban-quyn-mt-phn-1 http://vietngu.caodai.net/index.php/lch-s-cao-ai/217-o-s-xay-ban-quyn-mt-phn-2 Đạo sử xây bàn quyền 2: http://vietngu.caodai.net/index.php/lch-s-cao-ai/209-o-s-xay-ban-quyn-hai-phn-1 http://vietngu.caodai.net/index.php/lch-s-cao-ai/253-o-s-xay-ban-quyn-hai-phn-cui