Thinh không Ngày đăng: 12-04-2014 | Lượt xem: 3979

Chửi bới cũng vô ích Khi tâm trí chẳng đồng Vô Thần thì cũng được Hữu Thần cũng chẳng sao Đời tựa giấc chiêm bao Miễn sao đừng Vô Đạo Đời vốn thật trong ảo Thoảng giấc mộng huỳnh lương Cuộc sống khổ trăm đường Tìm về miền hạnh phúc Đời ganh đua tị nạnh […]

Nắm nước trong tay Ngày đăng: 11-09-2013 | Lượt xem: 2035

Tôi đã từng nắm nước trong tay, Nắm hoài nắm mãi cũng không đầy! Hỡi ai trên khắp cùng trái đất, Có nắm được gì xin cho hay? Thiên tai bão lụt đó cùng đây, Sóng thần động đất chẳng hẹn ngày; Vô thường biến dịch hằng chi phối, Muôn pháp đổi dời trong phút […]

Sống Đạo Ngày đăng: 25-02-2013 | Lượt xem: 2392