Tác dụng chữa bệnh của một số huyệt trên cơ thể Ngày đăng: 11-04-2012 | Lượt xem: 2535

TÁC DỤNG CHỮA BỆNH  CỦA MỘT SỐ HUYỆT TRÊN CƠ THỂ Mọi người vào đường link sau để tải file “Chức năng khí hóa của huyệt và huyệt vị của 14 đường kinh” về cùng tham khảo: