24 điều Thế Luật Ngày đăng: 28-05-2011 | Lượt xem: 2738

24 ĐIỀU THẾ LUẬT Người được Nhập môn hành Đạo phải tuân y Thế Luật như sau nầy: Điều thứ nhứt: Hễ thọ giáo với một Thầy thì tỉ như con một cha, phải thương yêu nhau; liên lạc nhau, giúp đỡ nhau lấy lòng thành thật mà đối đãi nhau, dìu dắt nhau trong […]