Xem ngày giờ tốt xấu để xuất hành, khởi sự làm các việc quan trọng của Khổng Minh Gia Cát Lượng Ngày đăng: 08-08-2013 | Lượt xem: 5365

  1. Tháng 1, 4, 7, 10 (tính theo ngày và tháng âm lịch) Hảo dương (tốt) Đạo tặc (xấu) Thuận dương (tốt) Đường phong (tốt) Kim thổ (xấu) Kim dương (tốt) 6 5 4 1 2 3 12 11 10 7 8 9 18 17 16 13 14 15 24 23 22 19 20 […]