Nghe thuat song Trước khi Ngày đăng: 04-10-2014 | Lượt xem: 2378

Trước khi định nói điều gì Ta nên học hạnh nhu mì lắng nghe. Trước khi chỉ trích, cười chê Ta nên nhìn lại tự phê phán mình. Trước khi nổi giận, bất bình Ngồi nghe hơi thở lặng nhìn tự tâm. Trước khi cầu nguyện âm thầm Nhủ lòng dung thứ lỗi lầm tha […]