Thù không cần trả, nhưng ơn thì nhất định phải trả! Ngày đăng: 28-10-2015 | Lượt xem: 3009

Người chân thành, đi là đi vào lòng người. Người giả dối, đi là đi khuất mắt luôn. Nếu người ta gặp nhau trong kiếp này gọi là duyên phận, vậy thì người với người sống chung được với nhau, đều dựa vào chân thành và tín nghĩa.