Đôi điều cùng suy ngẫm Ngày đăng: 06-02-2014 | Lượt xem: 3281

  Khi con chim còn sống, nó ăn kiến. Khi chim chết, kiến ăn nó! Thời gian và hoàn cảnh có thể thay đổi bất cứ lúc nào, Vì vậy, đừng nhục mạ, đừng làm khổ bất cứ ai trong đời sống này. Bạn có thế đầy quyền lực ngày hôm nay, Nhưng đừng quên […]