Những điều có thể bạn chưa biết khi niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát Ngày đăng: 23-07-2012 | Lượt xem: 3234

NHỮNG ĐIỀU CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT KHI  NIỆM DANH HIỆU QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT • Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ-tát: Bạn sẽ không còn tánh tham. Vì Bồ-tát sẽ giúp cho bạn nuôi lớn lòng từ, hành pháp bố thí, khiến cho bạn lúc nào cũng muốn dâng tặng cho người […]