Họa từ miệng mà ra: Trước khi nói hãy dùng “Ba cái sàng” này để lọc Ngày đăng: 28-11-2015 | Lượt xem: 2177

Một việc không quan trọng mà lại không xuất ra từ thiện ý, hơn nữa cậu còn không biết có phải là sự thật không, thế thì cậu cần gì phải nói ra? Nói ra cũng chỉ tạo thành phức tạp cho hai người chúng ta mà thôi.