Kỹ năng thoát hiểm trong đám cháy do Bộ Công An hướng dẫn Ngày đăng: 05-07-2015 | Lượt xem: 2066

Mọi người vào dòng chữ màu đỏ bên dưới để tải file hướng dẫn “Kỹ năng thoát hiểm trong đám cháy” của Bộ Công An về cùng nghe, có những kiến thức về phòng cháy và chữa cháy rất hữu ích, giá trị: Kỹ năng thoát hiểm trong đám cháy