THỊT RÙA NGON Ngày đăng: 12-12-2015 | Lượt xem: 2662

Phải hiểu là ta giết bất kỳ động vật như thế nào thì sẽ bị báo ứng tương đương vậy. Mong những vị ưa sát sinh hãy suy nghĩ mà cẩn trọng.

XEM TRỌNG SINH MẠNG – Những đoạn phim Phật Giáo rất hay và ý nghĩa Ngày đăng: 31-10-2015 | Lượt xem: 6940

Công đức phóng sanh, xem trọng sinh mạng, ăn chay để không gây thêm nghiệp sát.