NHẬT BẢN – CÚI NHƯNG KHÔNG THẤP! Ngày đăng: 23-08-2016 | Lượt xem: 2635

Cúi nhưng không thấp. Sự nhún nhường chỉ làm tăng thêm sự nể trọng của người đối diện.