SÔNG CÀNG SÂU CÀNG TĨNH, NGƯỜI CÀNG HIỂU BIẾT CÀNG KHIÊM NHƯỜNG Ngày đăng: 12-08-2016 | Lượt xem: 3014

Nước càng sâu, chảy càng không có tiếng động. Xe ngựa càng trống rỗng thì tiếng động càng lớn. Làm người cũng nên như vậy!