TÂM LƯỢNG CÀNG LỚN, TRÍ TUỆ CÀNG LỚN, HẠNH PHÚC CÀNG LỚN Ngày đăng: 16-12-2015 | Lượt xem: 3160

Tâm hồn phóng khoáng, ung dung tự tại, có thể bao dung hết thảy, chính là cái gốc cho hạnh phúc của một đời người, còn đi tìm nơi đâu nữa…