Gương điềm tĩnh của người xưa Ngày đăng: 09-10-2011 | Lượt xem: 1985

  CÂU CHUYỆN NGƯỜI BẮN CUNG   Liệt Ngự Khấu cùng với Bá Hôn Vô Nhân bắn cung. Liệt Ngự Khấu cầm cung mà chỗ cùi chỏ lại để một chén nước. Ông bắn liên tiếp mấy phát mà mặt nước trong chén không chao động. Bá Hôn Vô Nhân nói: “Cách bắn ấy là cách […]